NBS Baarn wordt eigenaar gymzaal, maar geen eigen baas

Eric Lorier
Baarn

De gymzaal bij de nieuwe NBS wordt eigendom van de basisschool zelf. Dat betekent echter niet dat de grootste basisschool van Baarn de vrije beschikking krijgt over de sportaccommodatie bij de nieuwbouw aan de Vondellaan. De school heeft volgens de normen recht op 21 uur per week, en als de NBS vaker in de gymzaal wil dan kan de school hem huren. Eigendom of niet. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten.

De NBS heeft op basis van het aantal leerlingen recht op 21 uur per week gebruik van de gymzaal. Meer mag, maar dan moet de school de gymzaal huren via sportcentrum De Trits, dat de verhuur voor alle sporthallen en gymzalen in Baarn onder zijn hoede heeft genomen. Extra uren huren zou de NBS 11 euro per uur gaan kosten. De Trits coördineert de verhuur van alle gymzalen in Baarn. Dit geldt niet alleen voor gemeentelijke accommodaties als De Loef en de Driesprong, maar bijvoorbeeld ook voor de een paar jaar geleden gerealiseerde sportzalen van Het Baarnsch Lyceum en de Waldheimmavo aan de Torenlaan.

Het standpunt van het gemeentebestuur is niet hoe de school het zelf voor ogen had. Het schoolbestuur had bij de gemeente aangegeven het exclusieve gebruiksrecht van de gymzaal te willen voor de gymlessen van de basisschool en voor de in het schoolgebouw gehuisveste buitenschoolse opvang. De NBS wenst de gymzaal op schooldagen van half negen tot drie uur te gebruiken, de BSO zou van drie tot half zeven gebruik willen maken van de gymzaal. Bovendien wilde de NBS sowieso de zeggenschap hebben over het gebruik van de gymzaal tussen half negen ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. In de visie van de NBS zou de gymzaal alleen ’s avonds en in het weekeinde kunnen worden gebruikt door ’andere’ gebruikers.

Baarn heeft voor de eigendomskwestie rond de gymzaal drie scenario’s doorgerekend. De optie NBS eigenaar/NBS exploitant’ kost de gemeente 63.000 euro, de variant ’gemeente eigenaar/Trits exploitant’ kost 65.000 euro, terwijl scenario ’NBS eigenaar/Trits exploitant’ de duurste is: 66.900 euro. Baarn kiest voor de duurste mogelijkheid omdat de andere varianten allerlei praktische bezwaren hebben.

De gemeente Baarn wil op dit moment geen verdere toelichting geven op het besluit om de gymzaal in eigendom aan de NBS te geven, en niet in te gaan op de wensen van de NBS over het exclusieve gebruiksrecht. Een woordvoerder laat weten slechts weten dat de gemeente ’over de uitvoering van het collegebesluit in overleg is met het bestuur van NBS’. Vanwege de vakanties gaat dit overleg pas in september daadwerkelijk gebeuren.

De nieuwbouw van de NBS is naar verwachting voor het einde van dit jaar klaar. In de oorspronkelijke bouwplannen zou de basisschool de bestaande gymzaal van de oude Waldheimmavo gebruiken. Tot verbazing van iedereen bleek deze oude gymzaal echter ineens te zijn gesloopt. De bouw van de nieuwe gymzaal, onderdeel van de complete nieuwbouw van de NBS op de hoek Vondellaan/Stationsweg, kost ongeveer 800.000 euro.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.