Aan de slag in Naarden-Vesting na 40 jaar soebatten en plannen verwerpen

naarden

Veertig jaar soebatten en plannen verwerpen. Daaraan kwam een eind toen dinsdag de Marktstraat werd afgesloten en wethouder Frans van Vugt de eerste stenen lichtte. Als volleerd shovelbestuurder mikte hij ze in een container.

Acht weken is doorgaand verkeer in de vesting onmogelijk, tegelijk wordt de brug in de Kapitein Meijerweg opgeknapt. Tot aan de intocht van Sinterklaas moeten verkeersdeelnemers rekening houden met hinder. Koninginnedag, 4 en 5 mei en tijdens de bouwvak (drie weken vanaf 19 juli) is het hele vestinggebied normaal te berijden. Wethouder Van Vugt: ,,Ik ben erg blij met deze uitkomst. Hiermee verrijken we de stad, denk ik. We hebben draagvlak voor de plannen. De Stichting Naardens Ontzet keerde zich er tegen. Ik ben blij dat deze groep met ons aan tafel blijft zitten bij de uitvoering.'' Coördinerend ambtenaar Theo Kamer is opgetogen over de eerste resultaten van de herinrichting in de 'korte' Marktstraat. Over een afstand van honderd meter ligt de bestrating al zoals het moet: verschillend gekleurde klinkers, gemetselde terrassen, watergoten waarop de blauwe roosters nog moeten komen. Authentieke straatlantaarns komen er.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.