De Dikke Muis blijft jaar langer

Valentijn Bartels
Loosdrecht

Het contract tussen de gemeente Wijdemeren en horecagelegenheid De Dikke Muis is met een jaar verlengd, tot 27 juli 2017.

Dat meldt de Wijdemeerse wethouder Theo Reijn (ruimtelijke ordening). De Dikke Muis staat in het centrum van watersportwalhalla Oud-Loosdrecht en beschikte over een aflopend tweejarig contract, dat daarna jaarlijks verlengd kan worden. Onder andere de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum, de Porseleinhaven, draagt volgens Reijn bij aan de beslissing om het contract te verlengen. ,,Het college en de ontwikkelaar vinden het belangrijk dat in de Porseleinhaven structureel bedrijvigheid is, in aanloop naar de definitieve ontwikkeling van de locatie.’’

Volgens de wethouder ’leert de ervaring dat er geen belangstelling bestaat om een horecagelegenheid uit te baten, anders dan De Dikke Muis, passend binnen de wens van de gemeente’. ,,Voor een andere belangstellende die zich meldt voor het projectgebied kan mogelijk nog een perceel grond worden uitgegeven, gezien de beschikbaarheid op de locatie.’’ Andere ondernemers die interesse hebben in ondernemen in het dorpscentrum hebben volgens de plassengemeente dus volop de gelegenheid.

Het college van burgemeester en wethouders kreeg deze zomer vanuit de gemeenteraad de opdracht andere ondernemers op te roepen zich te melden voor de locatie van De Dikke Muis. ,,Gezien de reacties die in het verleden zijn ontvangen, de korte periode van uitbaten van de locatie en de overlast die op de locatie ontstaat door de te starten bouwwerkzaamheden verwacht de gemeente geen plannen die geen investering vergen.’’

Vriendenprijs

Vanuit de gemeenteraad werd ook gevraagd of de huidige huurvoorwaarden opnieuw bekeken konden worden. Wijdemeren en De Dikke Muis verlengen het contract echter onder dezelfde voorwaarden. ,,Er is een mogelijkheid opgenomen om de huur te voldoen door het openbaar beschikbaar stellen van twee wc’s. Daarnaast is opgenomen dat de huurder één uitkeringsgerechtigde inwoner van Wijdemeren in dienst moet hebben. Aan beide voorwaarden voldoet de huurder’’, schrijft Reijn. ,,Een vriendenprijs’’, vindt DorpsBelangen-fractievoorzitter René Voigt. ,,Het is raar dat het college een marktconforme huurprijs niet eens heeft besproken.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.