Bereikbaarheid prio 1 voor CDA bij samenwerking

Jacqueline Roest
Weesp

Bereikbaarheid voor inwoners van Weesp is belangrijk als de samenwerking met buurgemeenten wordt uitgebreid, meldt Jan Renzenbrink, fractievoorzitter CDA Weesp.

Naast de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp op gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet (het sociaal domein) wordt er nu door het college van Weesp een volgende stap in de samenwerking voorgesteld.

Efficiency wordt vergroot als de drie gemeenten het innen van gemeentelijke belastingen samen verder vorm geven. ,,CDA Weesp vindt dit een verstandige en noodzakelijke ontwikkeling waarbij wel een aantal belangrijke randvoorwaarden bewaakt moeten worden’’, aldus Renzenbrink.

Een belangrijk uitgangspunt is dat deze samenwerking niet automatisch leidt tot harmonisatie van belastingen zoals het eventueel invoeren van toeristenbelasting of hondenbelasting, vindt Renzenbrink. ,,Op vragen van het CDA heeft de wethouder in de commissievergadering uitgesproken dat harmonisatie niet automatisch plaatsvindt. Weesp blijft autonoom beslissingen nemen over het wel of niet invoeren van bepaalde belastingen en over de hoogte c.q. berekeningsgrondslagen van bestaande belastingen.’’

Een belangrijke randvoorwaarde voor de CDA fractie is het borgen van een laagdrempelige bereikbaarheid voor de inwoners van Weesp. ,,Bij alle samenwerkingsverbanden met welke gemeenten dan ook zullen we daar extra aandacht voor blijven vragen om dit ook voor de langere termijn veilig te stellen.’’

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.