Sociale woningbouw Laren op ligweide afgeketst

De ligweide bij zwembad de Biezem, op deze archieffoto van voor de nieuwbouw van het zwembad.
© foto studio kastermans
Laren

Een ultieme poging om toch te kijken naar sociale woningbouw op de locatie voormalige ligweide bij de Biezem, is door Larense gemeenteraad met 6-9 verworpen. Het was vrijdag het belangrijkste politieke signaal bij het vaststellen van de begroting 2017.

,,Waar het hier in wezen om gaat, is dat de raad terugkeert op haar schreden. Dit is een uitgelezen kans voor een lokale partij om duidelijk te maken waar de politieke keuze in Laren en de prioriteit moeten liggen’’, spoorde motie-indiener Marcus van den Brink(PvdA) aan. Slechts een onderzoek, niets meer en niets minder. Behalve de twee D66-raadsleden(oppositie) steunden van coalitiepartij Larens Behoud drie volksvertegenwoordigers (Vos, Wortel, Hentenaar) de motie.

Sociale woningbouwlocaties zijn schaars in Laren. Het dorp is, net als andere regiogemeenten, verplicht tientallen vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Dat betekent extra druk op de woningmarkt.

Botten

De overtollig geworden ligweide is een van de laatste plekken in Laren die nog op invulling wachten. De gemeente Laren heeft een net sluitende begroting van ruim 25 miljoen euro. Maar het dorpsbestuur heeft - door eerdere keuzes voor dure voorzieningen zoals Brinkhuis, Singer en de Biezem - financieel geen vet op de botten. Wethouder Stam gaf een jaar geleden hij bij het bespreken van de (bouw)mogelijkheden niet zou gaan voor ’de maximale opbrengst’ in de vorm van villa’s. Er ligt inmiddels een plan voor zestien huizen in het ’middensegment’. In Laren staat dat voor woningen van 350.000 euro.

Belangen

Van den Brink(PvdA): ,,Over de ligweide moet je ten principale een discussie aangaan. Belangen afwegen. Erkennen dat er op die plek misschien niet gebouwd moet worden, maar dat er een financieel belang van de gemeente tegenover staat wat naar mijn idee niet overtuigt. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Namelijk dat we een groot aantal statushouders moeten huisvesten en dat woningbouwverenigingen nadrukkelik aangeven dat ze moeite hebben om een plek te vinden voor die mensen en dat dat zeker betekent dat de Laarders zelf langer zullen moeten wachten op een woning. Dan is het een uitgelezen kans en misschien wel de laatste om in Laren iets voor die groep te doen. Daarom doe ik een klemmend beroep op u allen, om dat belang zwaar te laten wegen.’’

Lovend

De bebouwing is al besproken met omwonenden. Die maken zich zorgen. Het is ook voorgelegd aan welstand-deskundigen.Wethouder Stam: ,,Die hebben er lovend over gesproken.’’

Die invulling wil de wethouder later deze maand met de fracties bespreken en zal geen sociale huurwoningen bevatten, kondigde hij aan. VVD vindt die bespreking eerst aan de orde. ,,Dan kunnen we altijd nog zeggen dat we iets anders gaan doen’’, aldus fractievoorzitter Bart de Nie. Hij had in zijn algemene beschouwingen aangegeven dat ,,de raad soms besluiten neemt die beter niet of anders hadden kunnen worden genomen’’. De tijd was daar gisteren kennelijk nog niet rijp voor. De PvdA-motie werd verworpen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.