Gooise Meerders: Minder geld naar bestuur

Alexander Poort
Gooise Meren

Inwoners van de gemeente Gooise Meren vinden dat het best een tandje minder kan wat betreft het gemeentelijk bestuur. Althans, in ieder geval als het gaat om de kosten daarvan. Als er in Gooise Meren moet worden bezuinigd zien ze dat het liefste gebeuren op de gemeenteraad, de griffie en het college van b en w. Ook kunst en cultuur mag wel wat minder en al te veel geld in ’inkomensparticipatie en inkomensondersteuning’ mag ook wel achterwege blijven.

Dat is de uitkomst van het onderzoek dat Moventem in opdracht van de gemeente heeft gehouden onder de inwoners van Gooise Meren. In totaal hebben zich bijna tweeduizend deelnemers gemeld om mee te doen aan de onderzoeken van Moventem. Bijna zeventig procent hiervan (1336 mensen) hebben de moeite genomen dit eerste onderzoek in te vullen. De vraag die hier centraal stond was waar de mensen zelf op zouden bezuinigen als zij het voor het zeggen hadden. De gemeente neemt dit onderzoek mee bij het opstellen van de perspectiefnota. Daarmee komt het college deze week naar buiten.

Maar waar mensen aangeven wél op te willen besparen, geven zij ook aan waar zij juist niet willen beknibbelen. Voor de inwoners van Gooise Meren is dat de zorg. Ruim zestig procent van de mensen wil niet dat er minder geld beschikbaar komt voor de jeugdzorg en de WMO. Ook veiligheid en openbare orde, jeugd en onderwijs en natuur mogen zich wat Gooise Meerders betreft ’rijk’ rekenen. Het alternatief voor bezuinigen is het genereren van meer inkomsten. Ook daar blijken duidelijke ideeën over te leven. Zo mogen stelletjes die in het huwelijksbootje treden best wat meer aftikken als zij dit op een gewilde externe locatie willen doen, zo vindt bijna driekwart van de respondenten. Maar ook het verminderen van kwijtschelding van belasting voor minima - bijvoorbeeld het afschaffen van de kwijtschelding hondenbelasting, want het nemen van een hond is een keuze - of een (hogere) eigen bijdrage aan welzijnsactiviteiten - als uitstapjes, of computerlessen voor ouderen - zijn populaire ’winstpakkers’, zo blijkt uit de uitkomsten van de vragenlijst. Niet geheel verrassend is dat het verhogen van de inkomsten door de ozb te laten stijgen de minste handen op elkaar krijgt.

Betekent dit dan dat mensen in Gooise Meren helemaal niets over hebben voor het instandhouden van gemeentelijke voorzieningen? Dat is ook niet helemaal waar. Ongeveer een derde van de geënquêteerden geeft aan per jaar best twintig euro of meer aan gemeentelijke belastingen extra te willen betalen wanneer er daardoor minder hoeft te worden bezuinigd. Overigens geldt voor bijna eenzelfde percentage dat zij daar geen stuiver voor over hebben.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.