Gemeente Wijdemeren haalt bakzeil

Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft definitief bakzeil gehaald met een lucratieve bouwtitel voor Natuurmonumenten op een perceel in 's-Graveland, zo blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State.

Eerder droeg de Raad van State de gemeente in een tussenuitspraak op om een betere onderbouwing te geven voor een burgerwoonbestemming in het kwetsbare natuurgebied aan de Oude Meentweg. De gemeente kwam daarna toch tot de conclusie dat een woonbestemming in strijd is met het provinciale natuurbeleid en besloot het perceel van Natuurmonumenten alsnog een bosbestemming te geven. De gemeenteraad komt daarmee geheel tegemoet aan de bezwaren van Stichting Behoud Oude Meentweg 6 en 8. Natuurmonumenten kan nu geen lucratieve woning midden in de natuur bouwen.

Met het toekennen van een bouwtitel aan Natuurmonumenten heeft de gemeente in strijd met de provinciale Verordening Ruimte gehandeld. Die staat in het buitengebied alleen de bouw of vervanging van een nieuwe burgerwoning toe als een voormalige agrarische bedrijfswoning plus oude schuren verdwijnen. Alleen aan de Oude Meentweg staat op nummer 6 al een burgerwoning. Die was vroeger de bedrijfswoning van de boerderij maar is al jarenlang burgerwoning. Weliswaar heeft er jarenlang een beheerder van Natuurmonumenten in de oude schuren op nummer 8 gewoond. Maar die “woning” heeft Natuurmonumenten zelf ontruimd nadat de zoon van de beheerder in de schuurwoning was getrokken. Toen meenden de gemeente en natuurorganisatie dat er maar één woning op Oude Meentweg 6 mogelijk was. Totdat Natuurmonumenten het plan kreeg om de oude bedrijfsgebouwen op nummer 8 op te ruimen. Toen bleek een goed verkoopbare woning in het prachtige natuurlijke buitengebied rondom de Oude Meentweg wel een uitstekend idee.

De Stichting Behoud Oude Meentweg 6 en 8 vond van niet en maakte met succes bezwaar. De Stichting vindt het onbegrijpelijk dat een natuurorganisatie naast de voormalige bedrijfswoning op nummer 6 nog een woning wil bouwen. ‘Niet alleen is dit plan in strijd met provinciaal natuurbeleid maar het betekent ook nog eens een aantasting van de natuur. Immers, bij de nieuwe woning kunnen nieuwe schuren worden gebouwd en het hele erf kan worden verhard. Waarom laat Natuurmonumenten de oude schuren niet zoals ze zijn. Zo kunnen de vleermuizen er ook blijven zitten,’ aldus de raadsvrouw van de stichting eerder tijdens de rechtszitting. Natuurmonumentenman Gradus Lemmen kon eerder ook geen “natuurargumenten” voor het tweede woningplan verzinnen. Wel gaf hij aan dat de stichting vooral bestaat uit de voormalige bewoners van nummer 8.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.