Hulp voor Hilversummers die ook zelf een zetje geven

Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl
Hilversum

Hilversummers die hulp nodig hebben om aan de samenleving te kunnen meedoen, kunnen niet passief op de gemeente leunen. „Het is niet ’u vraagt, wij draaien’. Samen met de inwoner kijkt het Sociaal Plein naar een passende oplossing.” En wie hulp krijgt van de gemeente moet er ook iets voor terug doen ’in de vorm van een bijdrage aan de samenleving’.

Dat zijn enkele van de piketpalen die burgemeester en wethouders slaan in de ’Ontwerp-visie Sociaal Domein Hilversum 2017-2021’. Eerstverantwoordelijk wethouder is Eric van der Want (zorg).

De concept-visie voor het hele sociaal domein betreft de uitvoering van drie wetten die de rijksoverheid begin vorig jaar op het bordje van de gemeenten heeft gelegd: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Als missie formuleert het college: „Burgers, bezoekers en bedrijven centraal. Werken aan een zelfredzame samenleving op een innovatieve en duurzame wijze”.

Om daaraan praktisch handen en voeten te geven zijn vier speerpunten bedacht. Om te beginnen: gelijke ontwikkelkansen creëren. Daarmee bedoelt het college onder meer gezond en veilig opgroeien en goed taalonderwijs. Ten tweede: stimuleren om meer voor elkaar te zorgen, waarbij bijvoorbeeld wordt gedacht aan ondersteuning van mantelzorgers. Speerpunt drie: kansen op werk verbeteren. Daarbij gaat het om begeleiding van werkzoekende burgers en van werkgevers. Een goed vangnet bieden is speerpunt nummer vier. Twee van de dingen waarom het hier gaat zijn ondersteuning bij zelfstandig wonen voor wie daar moeite mee heeft, en inzet van schuldhulpverlening en regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Ook een belangrijk aandachtsgebied is de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het document - het is een overkoepelende visie - bevat alleen de grote lijnen van het voorgestelde beleid. Tot eind september wil het college in gesprek met burgers en met organisaties die werken in het sociaal domein. Pas daarna wordt de eindversie van het stuk geschreven. Op 14 december kan de gemeenteraad er een oordeel over vellen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.