'Ook leren falen' in plusklas Laren

Redacteur De Gooi- en Eemlander
laren

Voor buitenstaanders lijkt het begerenswaardig: een meer- of hoogbegaafd kind hebben. Maar de realiteit is soms lastig. Want doordat een kind zo makkelijk dingen oppikt, heeft het geen of foute leerstrategieën. Ook kan de leerling een laag zelfbeeld hebben, omdat hij of zij zich een buitenbeentje voelt door de snelle ontwikkeling. Voor zo'n kind kan een ochtend of middag in de plusklas een uitkomst zijn. Basischool De Scheper in Laren heeft zo'n plusklas sinds dit schooljaar al vanaf groep 3.

Frauke Lockefeer is de leerkracht die de plusklassen lesgeeft. Klassen, want ze heeft er twee: maandagochtend tien kinderen uit de bovenbouw, maandagmiddag acht kinderen uit de onderbouw. Ze legt uit dat een kind met een zeer hoog IQ niet automatisch in een plusklas wordt geplaatst. ,,We zitten hier in een gebied met veel vrij hoogopgeleide ouders, die vaak ook intelligente kinderen hebben'', vertelt ze dinsdag in een interview in De Gooi en Eemlander. ,,Er zijn genoeg kinderen in de klassen die qua intelligentie prima in een plusklas zouden passen, maar die eigenlijk geen extra zorg nodig hebben. Ze kunnen prima uit de voeten met de verbreding en verdieping die ze in de klas aangeboden krijgen. Je wordt als leerling alleen in een plusklas toegelaten als er een zorgdoel is en als er aan die zorg in een reguliere klas niet helemaal voldaan kan worden. Als je bijvoorbeeld bepaalde leer- of werkstrategieën aangeleerd moet krijgen.'' ,,De materialen die ze in de plusklas aangeboden krijgen, vormen voor de hoog- en meerbegaafde kinderen een echte uitdaging. Ze worden niet meer stapsgewijs bij de hand genomen, maar moeten zelf creatief leren denken. Ze krijgen opdrachten waar meer dan één oplossing bij nodig is. Origami maken, is bijvoorbeeld iets wat ze heel lastig vinden. Ze gaan zo snel, dat ze stappen overslaan. Maar dat kan niet bij origami. Dat is echt iets wat je stap voor stap moet doen. Als je een stap overgeslagen hebt, moet je weer terug. Met dit soort opdrachten leren kinderen falen. Dat is niet makkelijk, maar het is wel goed. Want juist bij hoogbegaafde kinderen zie je dat ze op de middelbare school in de problemen komen. Dan moeten ze opeens toch wel leren. Als je dat op de basisschool nooit geleerd hebt, is de kans op falen groot. En de setting waarin dat dan gebeurt, is niet prettig.'' De reden waarom op De Scheper al kinderen vanaf groep 3 naar de plusklas kunnen, is om te voorkomen dat ze gefrustreerd raken of slordig gaan leren. Kinderen moeten vanaf het begin van de basisschool erkend worden in hun talent. Lockefeer: ,,Vroeger zou je een hoogbegaafd kind een klas laten overslaan. Maar dat doen we nu nog maar zelden. In de klassen wordt op drie niveaus gewerkt. Er is veel aandacht voor het verbreden en verdiepen van de stof. Versnellen is voor weinig kinderen goed. Want intelligentie is bepalend, maar ook het sociaal-emotioneel welbevinden. Alleen als het hele plaatje klopt en alle partijen het willen, kan een kind een klas overslaan.''

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.