Tunnel Soest-Zuid nu echt van de baan

Joost Reijnders j.reijnders@hollandmediacombinatie.nl
Soest

Geen schijn van kans, de tunnel in het stationsgebied in Soest-Zuid. Het voorstel ervoor werd in de gemeenteraad verworpen met 6 tegen 23 stemmen.

Maar het verkeersplan van het college is nog geen gelopen race. Het is aangenomen, maar nog niet definitief: ondanks jaren onderzoek, heel veel inspraakreacties die allemaal verwerkt zijn en heel veel discussie, is het plan voor een betere verkeersdoorstroming in Soest-Zuid nog altijd niet definitief afgehamerd.

Er moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt, vindt de gemeenteraad. Dat op basis van een nieuw verkeersmodel ’Model 2030’.

En dus kan de verkeerswethouder weer aan de slag. De gemeenteraad wil dat er tot de uitkomst van die onderzoeken geen enkele fysieke uitvoeringsmaatregel wordt getroffen.

Ook moeten zoveel mogelijk ideeën van omwonenden betrokken worden bij de planvorming. Pas als de resultaten van het onderzoek verwerkt zijn in de bestaande plannen, zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over dit op 10,3 miljoen euro geraamde plan.

Het college moet zijn huiswerk dus overdoen, en eigenlijk is er nog maar een zaak echt zeker: er komt definitief geen tunnel bij het station Soest-Zuid.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.