Vragen over vaccinatie in Huizen

Eddie de Paepe
Huizen

De VVD-fractie wil van het college weten hoe het komt dat Huizen de laagste vaccinatiegraad (89,9 procent) van de regio heeft.

Landelijk daalde het percentage tweejarigen dat vorig jaar was gevaccineerd tegen ziekten als tetanus, polio, mazelen en kinkhoest naar 90,2%. In de regio zit alleen de gemeente Weesp boven de 95% waar we volgens de Wereldgezondheidsorganisatie naar moeten streven. Alle andere gemeenten zitten onder dat percentage. Hilversum (89,6%), Huizen (89,9%) en Soest (88,2%) scoren zelfs onder het landelijk gemiddelde en de gemeente Eemnes (85%) heeft procentueel gezien het laagste aantal volledig gevaccineerde tweejarigen in de regio.

In navolging van de Hilversumse VVD-fractie trekken nu ook de Huizer liberalen aan de bel. Door middel van schriftelijke vragen willen zij van het college een verklaring voor het feit dat de vaccinatiegraad in Huizen tot de laagste in de regio behoort. De VVD wil verder weten hoe de vaccinatiegraad in Huizen zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En: ’Welke specifieke vaccinaties, die in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden, worden door ouders in onze gemeente geweigerd?’. Wat doet de gemeente om op zijn minst de WHO-norm te halen, en wat kan Huizen nog voor extra initiatieven ontplooien?

De liberalen willen verder van B en W weten of er kinderopvangorganisaties in Huizen zijn die niet-gevaccineerde kinderen weigeren. En hoe het college dan over die stellingname denkt.

VVD’er Sjoerd van Klink, indiener van de vragen, wil graag zo snel mogelijk antwoord van het college. Schriftelijk, of als dat niet lukt mondelinmg tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.