’Rijkssubsidie oplossing voor led bij sportclubs Huizen’

De Huizer Hockey Club wil zijn verlichting graag ’verledden’.

De Huizer Hockey Club wil zijn verlichting graag ’verledden’.© archieffoto studio kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

Het CDA in Huizen ziet de nieuwe rijkssubsidie voor het verduurzamen en toegankelijk maken van sportaccommodaties als dé oplossing voor clubs die willen overstappen op led-verlichting.

De christendemocraten zijn ’blij verrast’ dat er een nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gekomen voor sportverenigingen.

’Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur-sportverenigingen’, constateert raadslid Ruben Woudsma in schriftelijke vragen aan het college.

’Met deze extra subsidie kunnen sportverenigingen investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Deze regeling heeft als doel om sportaccommodaties te verduurzamen en toegankelijker te maken.’

Duurzaam

CDA Huizen is naar eigen zeggen groot voorstander van een duurzame samenleving.

Vandaar dat de partij wil weten of het college bekend is met de subsidieregeling van VWS voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87 miljoen.

Met spoed

In het verlengde daarvan vragen de christendemocraten B en W om deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen bij de sportverenigingen in Huizen. En dat ook ’met spoed’.

In de regeling staat namelijk: ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’.

Het CDA wil horen of het college deze subsidieregeling als oplossing ziet voor de sportverenigingen die hun accommodatie willen voorzien van led-verlichting om de energiekosten te verlagen.

Energiescans

In mei van dit jaar meldde het college (nog) geen gemeentelijke led-subsidie te willen geven aan Huizer sportclubs. B en W wilden wél, onder voorwaarden, energiescans subsidiëren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.