’Gemiste’ winkels naar Baarn lokken

’Gemiste’ winkels naar Baarn lokken
Glas in lood nu zichtbaar
Baarn

De Coöperatie van Centrumwinkeliers gaat een bureau in de arm nemen om speciaalzaken en winkelketens, die in het centrum gemist worden, naar Baarn lokken.

Bij de algemene ledenvergadering van de winkeliersclub in oktober wordt onderzoeksrapport gepresenteerd, waarin inwoners aangeven welke winkels zij graag zien. Volgens Mary Papo van de Coöperatie zijn niet alleen bekende ketens als Action en Xenos trekkers, maar ook een kookwinkel of een kinderkledingzaak. De expert benadert ze en gaat in overleg met de vastgoedeigenaar over de hoogte van de huur.

De leegstand lijkt een halt toegeroepen. Ook in de gemeentelijke notitie voortgang actieprogramma levendig centrum staat dat die ongeveer gelijk is gebleven het laatste half jaar. Na de herinrichting van de Laanstraat lijkt het elan terug. Een pand aan Laanstraat 34 (vroegere drogisterij) wordt in oude staat hersteld. Onder de gesloopte laag komt glas in lood te voorschijn.

Er zijn plannen om in 2019 op de nieuwe Laanstraatpleintjes acht kunst en cultuur zaterdagen te houden om inwoners te verbinden. Elke keer een andere thema, van tekenen à la Montmartre tot het sportleven.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland