Waar blijft het BNI-rapport?

Waar blijft het BNI-rapport?
Huizen

De PvdA-fractie in Huizen wil weten of het door het college beloofde rapport over het BNI-terrein aan de Havenstraat al voor de raad beschikbaar is.

’Voor de zomer is hier ook al naar gevraagd’, stelt raadslid Margot Leeuwin. ’Hierover is een motie ingediend in december 2017 met het verzoek om de raad regelmatig in te lichten over de voortgang. In de opdracht van de motie staat eveneens dat de raad zich naar aanleiding van het rapport zal beraden over vervolgstappen.’

De PvdA-vraag staat woensdagavond op de agenda van de raadscommissie fysiek domein.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland