PvdA Huizen wil duidelijkheid over Regio Zorg Centrum

Huizen

’Kan het college aangeven of er al stappen zijn ondernomen door het nieuwe college richting Tergooi ziekenhuizen in verband met de vestiging in Huizen van het Regio Zorg Centrum?’. Deze vraag van de PvdA komt dinsdagavond aan de orde tijdens de raadscommissie sociaal domein in Huizen.

’Zo ja, graag een verslag, zo nee, waarom niet?’, aldus raadslid Margot Leeuwin. Zij wijst op de op 1 juni 2017 ingediende, raadsbreed gesteunde motie over dit onderwerp.

Daarin werden B en W opgedragen ’alles’ in het werk te stellen om het RZC in Huizen te krijgen. Ook moest de raad met enige regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang in deze kwestie.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland