D66 Laren: afkoppelen gemeentelijke gebouwen voor 2019

D66 Laren: afkoppelen gemeentelijke gebouwen voor 2019
Laren

D66 Laren wil graag vaart houden in het aanpakken van de wateroverlastproblemen in het Brinkdorp en dient daarom binnenkort een initiatiefvoorstel in om alle gemeentelijke gebouwen bij voorkeur voor 2019 af te koppelen van het riool.

Onder het motto ’goed voorbeeld doet goed volgen’ kan dit volgens de eenmansfractie inwoners en ondernemers van Laren stimuleren ook een bijdrage te leveren. Eind juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan regenwater zoveel mogelijk los te koppelen van het vuilwaterriool.

Volgens D66 hoeft het afkoppelen niet altijd ingewikkeld te zijn. Voor kleine dakvlakken kan een regenton onder de afvoerpijp al volstaan. De partij wil de kosten voor het afkoppelen van de gemeentelijke gebouwen betalen uit het beschikbare budget voor wateroverlastbestrijding.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland