Geld naar Hilversumse Taskforce Anderhalve Meter voor Summer in the City, TikTok Festival en groener centrum & Gijsbrecht

Augustus vorig jaar: Summer in the City in De Kwekerij voor het station.

Augustus vorig jaar: Summer in the City in De Kwekerij voor het station.© archieffoto studio kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Het Hilversumse college geeft de Taskforce Anderhalve Meter ruim 60.000 euro voor zomeractiviteiten, een TikTok Festival (in september) en wat extra groen in het centrum en op de Gijsbrecht.

De Taskforce is in mei vorig jaar van start gegaan met activiteiten die volgens de (steeds wisselende) coronamaatregelen nog wel veilig konden. De positieve effecten hiervan zijn volgens het Hilversumse college legio. ’Denk aan aanpassingen in de openbare ruimte, verruimde terrassen met overkappingen, verschillende campagnes en de zomerprogrammering vorig jaar (Summer in the City).’

Wethouders

De Taskforce bestaat uit de wethouders Gerard Kuipers en Arno Scheepers, vertegenwoordigers van Centrum Hilversum, Koninklijke Horeca Nederland, De Gijsbrecht, Cultuurnetwerk (de Vorstin) en Hilversum Marketing. Het is een tijdelijke club met focus op de anderhalve meter-maatregelen. De Taskforce verliest haar functie, wanneer de laatste beperkingen zijn opgeheven. ’In de volgende fase, die van coronaherstel, zullen weer andere vormen van samenwerking passend zijn’, aldus het college. ’De Taskforce zit tot die tijd niet stil. Mochten er najaar/winter onverhoopt toch coronamaatregelen nodig zijn, dan kunnen we de Taskforce opnieuw bij elkaar brengen.’

Summer in the City

Voor deze zomer heeft de Taskforce het initiatief genomen voor allerlei activiteiten en kleinschalige evenementen in het centrum, op de Gijsbrecht en elders in de stad. Het gaat om muziek, film in de open lucht, (straat)theater, een kinderprogramma en culinaire activiteiten. Het college stelt 35 mille uit het evenementenbudget beschikbaar voor dit Summer in the City.

TikTok Festival

Ee nieuw evenement is het TikTok Festival, dat gepland staat (overdag) op 4, 5, 11 en 12 september. TikTok is een app die sociale media en muziek combineert en waarmee korte video’s worden gemaakt. ’De video’s die gedurende het festival gemaakt worden hebben, ook vanwege de betrokkenheid van bekende TikTok influencers, een forse mediawaarde met een lokaal, regionaal en landelijk bereik’, verwacht het college.

Het TikTok Festival is een initiatief van het Hilvertshof. Het college draagt 25 mille bij. Ook dit bedrag wordt uit het gemeentelijke evenementenbudget gehaald.

Vergroening

De Taskforce zet zich ook in voor vergroening van het centrum en de Gijsbrecht. Op korte termijn worden ’eenmalig en tegen beperkte kosten’ maatregelen genomen om daar ’groen, kleur en fleur terug te brengen’. Zo worden de boombakken die als gevolg van corona tijdelijk moesten worden verplaatst uit de Kerkstraat en omgeving weer teruggeplaatst en krijgen deze weer een aantrekkelijke onderbeplanting. Het centrum richt zich volgens B en W op horizontaal groen, op de Gijsbrecht komt vanwege de beperkte ruimte vooral verticaal groen.

Het college haalt hiervoor een onbekend bedrag uit de gemeentelijk corona-reservepot.

Lenigen van nood

Voor de wat langere termijn (richting eind van het jaar) werken gemeente en betrokken partijen aan een ’stevige impuls voor vergroening’ in beide gebieden. ’Daarmee wordt het herstel ingezet. Op de korte termijn gaat het om het ledigen van de nood.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.