Premium

Politiek Wijdemeren wil binnen jaar meer duidelijkheid over afvalscheiding

Moet de burger scheiden, of de afvalverwerker?
© archieffoto
Wijdemeren

Politiek Wijdemeren wil nog binnen een jaar een belangrijke knoop doorhakken over de keuze of burgers zelf nog hun afval moeten blijven scheiden.

Een meerderheid van Dorpsbelangen, VVD en De Lokale Partij wil dat het college voor 30 juni volgend jaar met het voorstel komt om eventueel tussentijds te stoppen met contracten met de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD), of deze te verlengen. Dat is nodig, omdat contracten die betrekking hebben op het restafval en plastic, metaal en drinkpakken (PMD) nu niet synchroon lopen. De raad wil dat de contracten geharmoniseerd kunnen worden, om zo op een goede manier een besluit te kunnen nemen, niet gehinderd door een contract dat dan nog loopt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.