Toekomstplannen Circusterrein in Hilversum krijgen vorm met ruimte voor wonen en werken, maar het gaat nog jaren duren voordat een schop in de grond gaat

Het braakliggende Circusterrein aan de Diependaalselaan.
© foto STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN
Hilversum

De toekomstplannen voor het Circusterrein aan de Diependaalselaan in Hilversum krijgen vorm. Er wordt straks gewerkt en gewoond op het stuk braakliggend terrein. Maar het kan nog jaren duren voordat er gebouwd gaat worden.

De afgelopen maanden heeft Hilversum in kaart gebracht hoe het braakliggende stuk grond het best ingevuld kan worden. Daarna zijn vier plannen opgesteld, waarvan het college het scenario ’optimaal gebruik van de ruimte’ heeft uitgekozen om verder uit te werken.

Woningbouw

„De ruimte is schaars in Hilversum en daarom is het belangrijk om de ruimte die we hebben goed te benutten”, vertelt wethouder Floris Voorink. „Het Circusterrein is één van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar we ook eigenaar van zijn. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen. Het werken vindt vooral plaats op de begane grond met daarboven woningbouw.”

Daktuinen

Tijdens het onderzoek is onder meer advies gevraagd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Zowel boven als onder de grond zijn aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die het biedt voor de directe omgeving. “Het Circusterrein biedt nieuwe kansen. Zo gaan we onderzoeken of nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld (gezins)woningen gelegen aan een collectieve daktuin of flexwonen tot de mogelijkheid behoren. Maar we denken ook na of er energie- en warmte-uitwisseling plaats kan vinden tussen bedrijven die warmte leveren aan de woningen”, aldus wethouder Voorink.

Het voorstel wordt na de zomer met de gemeenteraad besproken. Daarna wil het college met de inwoners om de tafel om een ’visie’ te maken. Het duurt daarom nog wel een aantal jaren voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.