Kleine partijen willen in formatie verder kijken dan herstelplan

Fractieleiders van de kleinere partijen, die maandag als eersten bij informateur Mariëtte Hamer op gesprek kwamen, willen dat nu in de formatie ook wordt gepraat over andere thema's dan het herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Hamer heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen te zoeken naar politiek draagvlak voor dat herstelplan. Zij hoopt dat "snel in de steigers" te kunnen zetten.

Maar volgens Sylvana Simons van BIJ1 verdienen ook andere onderwerpen nu dringend aandacht. "De kloof in de samenleving die groeit, de toenemende inkomensongelijkheid, het vertrouwen in de overheid dat is geschaad door de toeslagenaffaire, en zo kan ik nog wel even doorgaan."

JA21-fractieleider Joost Eerdmans vindt het "heel willekeurig" dat het herstelplan nu het centrale thema van de formatie is. Liever wil hij praten over het terugdringen van migratie, omdat dit "zoveel effect heeft op zoveel dingen in Nederland, waaronder sociale voorzieningen en achterstandswijken". Eerdmans vindt het bovendien "raar" om onderwerpen zoals het herstelplan "af te kaarten in de formatieronde", in plaats van dat de Tweede Kamer erover in de plenaire zaal debatteert.

Groene ruimte

Caroline van der Plas van de partij BBB heeft haar zorgen over hoe de "groene ruimte" benut wordt met Hamer gedeeld. Ze vindt dat de politiek nu niet alleen naar het versterken van de economie moet kijken, maar dat er ook afspraken moeten komen over hoe Nederland er over twintig of dertig jaar uitziet.

DENK-leider Farid Azarkan blijft hameren op een bestuurscultuur waarin de oppositie meer ruimte krijgt om mee te denken over het kabinetsbeleid. Hij heeft bijvoorbeeld voorgesteld om voortaan op de begroting alvast geld te reserveren voor wensen van partijen die niet meeregeren.

Bemoedigende stap

Azarkan waardeert het dat het demissionaire kabinet de hele Tweede Kamer betrekt bij de volgende ronde coronasteun voor bedrijven, waarover deze week meer duidelijkheid wordt verwacht. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft hem daarover benaderd. "Een bemoedigende stap", vindt hij.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij vindt het goed dat de kleine partijen ook nu nog aan de formatietafel zitten, zodat "helder wordt wat breder leeft. Dat smaakt naar meer." Maar wat hem betreft had dit gesprek ook al een dag na de formatie kunnen plaatsvinden. "Er is nu echt veel voortvarendheid nodig, het heeft te lang geduurd."

De leiders van de grotere partijen komen dinsdag langs. Mark Rutte van de VVD sluit dan deze gespreksronde af.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.