Premium

Tot 2040 in totaal 11.500 woningen erbij in het Gooi en de Vechtstreek. Gemeenten, corporaties en provincie sluiten ’woonakkoord’ [video]

© Provincie Noord-Holland
Hilversum

In totaal 11.500 woningen erbij, waarvan een kleine 3000 in de sociale huursector. Dat is de gezamenlijk ambitie van de zeven gemeenten en woningcorporaties in het Gooi en de Vechtstreek en de provincie Noord-Holland.

Deze afspraak en andere ambities zijn vastgelegd in het woonakkoord 2021-2025 ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’. De betrokken partijen willen daarmee samen meer betaalbare woningen bouwen en de kloof tussen huur en koop dichten. Daarom groeit het aandeel sociale en middeldure huurwoningen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.