Geen grootschalige woningbouw op gronden van durfinvesteerder bij Naarden-Vesting; College Gooise Meren zegt geen plannen of aanvragen hiervoor te hebben liggen

De donkerrode gebieden, net links van de A1, zijn in handen van de durfinvesteerder.
Naarden

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren kunnen zich niet voorstellen mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging voor tuindersgronden net buiten Naarden-Vesting om zo (woning)bouw mogelijk te maken. Dat zegt het college in reactie op vragen van het Goois Demcratisch Platform.

Begin vorige maand ontdekte de oppositiepartij dat een drietal percelen van voormalige tuinderijen in handen zijn van een Bussumse durfinvesteerder. Aangezien vlak daarvoor door een meerderheid van de gemeenteraad (ook het GDP zelf) en met steun van de wethouder een motie was aangenomen over een onderzoek naar een eventuele ringweg-oost rond de vesting, vroeg de partij zich af of hier een verband tussen bestaat.

Geen contact

Dat ontkent het college. In de beantwoording van de vragen geven burgemeester en wethouders verder aan dat ze wel op de hoogte waren dat de bewuste gronden te koop stonden, maar niet dat de koop ook gesloten was. Verder is er door de voormalige gemeente Naarden in 2014/2015 contact geweest met de oude eigenaar over eventuele (bouw)mogelijkheden op het terrein. Waarin dat contact geresulteerd heeft, wordt uit de beantwoording niet duidelijk. Met de huidige eigenaar zegt Gooise Meren geen contact te hebben gehad.

De gemeente bezit zelf geen grond in het gebied en zegt ook geen plannen te hebben ’om hier grootschalige woningbouwplannen te realiseren’. Ook ligt er geen concrete aanvraag bij de gemeente hiervoor. Mocht een dergelijke aanvraag wel komen dan wordt deze op reguliere wijze beoordeeld en getoetst. Het college kan zich echter niet voorstellen dat aan een bestemmingsplanwijziging wordt meegewerkt gezien de ligging en de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.