Hilversum gaat op volle kracht elektriciteit opwekken: zonnepanelen op vliegveld, parkeerterreinen en geluidsschermen

Hilversum

Zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, in geluidsschermen langs de A27 en op het vliegveld van Hilversum. De gemeente wil de komende jaren fors inzetten op het opwekken van elektriciteit.

De bedoeling is dat Hilversum in 2030 zo’n 100 GWh zonne-energie per jaar opwerkt. Tien keer zo veel als nu het geval is. „Het is een mooi streven en ook hard nodig om de klimaatverandering tegen te gaan”, verklaart wethouder Bart Heller (klimaat en energie). „Ondanks de natuur en de hei in en om Hilversum zie ik genoeg mogelijkheden om zonne-energie grootschalig op te wekken. Dan denk ik met name aan al die daken op bedrijventerreinen waar nog zoveel ruimte is voor zonnepanelen.”

RES

Iedere gemeente in Nederland heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar plekken waar energie opgewekt kan worden. Dat was in het kader van het de Regionale Energiestrategie (RES). In de Regio Gooi en Vechtstreek, dat onderdeel uitmaakt van de RES Noord-Holland Zuid, vielen in een eerder stadium alle zoekgebieden voor windenergie af. Ook het realiseren van zonne-energie ten oosten van Anna’s Hoeve bleek niet gewenst.

Vliegveld

Daarom zijn er nu andere opties door de gemeente naar voren geschoven. Vliegveld Hilversum, de buurtschap Crailo, geluidsschermen langs de A27 en alle grote daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke instellingen zoals scholen en sportverenigingen staan nu op het lijstje om omgetoverd te worden tot plek waar zonneschijn omgezet kan worden in energie. De gemeente benadrukt dat dit nog niet in beton gegoten is. Eerst moeten er nu gesprekken plaatsvinden met omwonenden, nutsbedrijven, energiecorporaties en natuurorganisaties.

Daken

„Het vliegveld is een mooie plek om zonnepanelen te plaatsen. Dat wordt nu nader onderzocht”, legt Heller de keuze voor die locatie uit. Het is overigens niet zo dat de vliegtuigen straks tussen de panelen door hoeven te slalommen. Volgens de wethouder wordt niet meer dan twee procent van het vliegveld straks bebouwd. „Ik zie vooral kansen bij bestaande daken. Daar zetten we dan ook extra op in met het inzetten van een Greendeal coach vastgoed. Deze coach, Jim Teunizen, gaat met veel enthousiasme bij bedrijven langs om ze te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Vaak hebben mensen niet door dat zonne-energie ook financieel heel aantrekkelijk kan zijn.” Inwoners kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente om tegen gunstig tarief zonnepanelen op hun dak te plaatsen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.