Biogascentrale Bunschoten moet dicht en krijgt van de rechter zes weken om te stoppen. Provincie heeft vergunningen terecht geweigerd en ingetrokken

bunschoten

De biogascentrale in Bunschoten moet sluiten. De Rechtbank Midden Nederland heeft geoordeeld dat de provincie Utrecht de omgevingsvergunningen voor de biogascentrale van het bedrijf A. van de Groep in Bunschoten mocht intrekken. Het gevolg van de intrekking van de vergunning is dat het bedrijf alle activiteiten moet stoppen en dus feitelijk moet sluiten.

Van de Groep verwerkt vooral visafval tot biogas.

Het bedrijf diende in 2017 een aanvraag in voor het in gebruik nemen van een waterzuiveringsinstallatie. Uit een Bibob-onderzoek bleek echter dat er een ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde vergunning mede wordt gebruikt om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren, of om strafbare feiten te plegen.

Het zou gaan om onder meer belastingontduiking, valsheid in geschrifte, het handelen in strijd met de Meststoffenwet en het dumpen van (gevaarlijk) afval. De provincie besloot daarom geen vergunning te verlenen en de huidige omgevingsvergunningen in te trekken.

Eind vorig jaar kreeg de provincie nog van de rechtbank te horen dat het besluit om de vergunningen te weigeren en in te trekken onvoldoende was gemotiveerd. Utrecht heeft dit nu alsnog gedaan.

Lees ook: Bunschoter biogascentrale Van de Groep mag van rechter voorlopig open blijven

Gewaarschuwd

Volgens de rechtbank maakt de provincie nu voldoende duidelijk waarom het algemeen maatschappelijk belang zwaarder in dit geval zwaarder weegt dan het bedrijfsbelang, en dat de verstrekkende gevolgen voor de werknemers, afnemers en leveranciers hierbij zijn meegewogen.

Het Bunschoter bedrijf is volgens de rechtbank al in 2017 gewaarschuwd, en had dus alle tijd om orde op zaken te stellen.

Als gevolg van de rechterlijke uitspraak zou het bedrijf eigenlijk per direct moeten stoppen met haar activiteiten. Volgens het bedrijf hebben ze maanden, zo niet een jaar, de tijd nodig om de biogasinstallatie stil te leggen.

Dat dit enige tijd kost ligt voor de hand, de provincie had eerder al aangegeven het bedrijf hiervoor de tijd te willen geven.

De rechtbank geeft aan dat de te geven termijn niet bedoeld is voor het volledig ontmantelen van het bedrijf, maar enkel voor het stopzetten van de activiteiten. De rechtbank acht daarvoor een termijn van zes weken redelijk.

Lees ook: Strijdbare Bunschoter biogascentrale lust provincie rauw: ’Wij zijn geen criminele organisatie. Desnoods stappen we naar de rechter’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.