Huiselijk geweld, fraude en straatroof toegenomen, maar de auto staat een stuk veiliger in Gooise Meren

Gooise Meren

Huiselijk geweld, fraude, jongerenoverlast en drugsoverlast zijn vorig jaar toegenomen in Gooise Meren. Daar staat tegenover dat autokraken, winkeldiefstal en inbraken bij bedrijven juist zijn afgenomen. Per saldo is het aantal misdrijven in de gemeente met zeven procent afgenomen ten opzichte van 2019.

Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van de politie Midden-Nederland. Meest opvallend is dat in het afgelopen jaar het aantal (pogingen tot) woninginbraken niet is afgenomen, van 162 naar 171, terwijl iedereen vanwege de coronacrisis veel meer thuis zou moeten zijn. Daarentegen is het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven juist wel afgenomen, van 63 naar 54.

Jongerenoverlast

Grootste stijgers zijn het aantal straatroven (van 4 naar 11), gevallen van huiselijk geweld (van 29 naar 43), drugsoverlast (van 8 naar 15) en het totaal aantal fraudegevallen (van 258 naar 410). Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast nam flink toe (van 419 naar 644). Deze toename is volgens de gemeente gerelateerd aan de coronamaatregelen. Zo kwamen jongeren afgelopen voorjaar in groten getale samen op de Vestingwallen van Naarden. De laatst genoemde twee zitten zelfs op het hoogste niveau sinds 2017.

Gelukkig stond de auto vorig jaar veiliger in Gooise Meren. Het aantal autokraken nam af van 388 naar 203, dat is het laagste aantal sinds 2017. Ook winkeldiefstal nam af, van 126 gevallen naar 93.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.