’Snel, comfortabel en veilig doorfietsen.’ Snelfietsroute tussen Hilversum en Amersfoort een stap dichterbij

Hilversum-Amersfoort is een van de snelfietsroutes met voorrang die de provincie Utrecht in de planning heeft.
Hilversum, Soest

De snelfietsroute tussen Hilversum en Amersfoort - via Baarn en Soest - is een stap dichterbij gekomen. Als alles volgens plan verloopt kan eind volgend jaar worden gestart met de aanleg.

De wethouders van de vier gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Utrecht hebben afgesproken dat ze samen de mogelijkheden van de route gaan verkennen. De komende maanden worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Gekeken wordt naar het precieze tracé, ecologie, ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische eisen, realisatie en beheer. Daarbij denkt ook de provincie Noord-Holland mee.

Ontwerpatelier

Belanghebbenden en aanwonenden krijgen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond of een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor door de gemeenten uitgenodigd. Als alles volgens planning loopt, kan eind 2021 voor de route een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de aanleg van de snelfietsroute.

Bereikbaarheid

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in woon-werkverkeer stimuleren. ’Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu’, meldt de provincie Utrecht. ’Het streven is in 2023 tien procent meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019.’

Voorrang

Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden.

Comfortabel asfalt

Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en met elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.