Instituut Sportrechtspraak onder vuur na klachten. Irritatie bij melders over procedurefouten, schending privacy, gebrek aan transparantie en onwaarheden in gespreksverslagen

Amsterdam

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) ligt onder vuur. In de afgelopen dagen zijn klachten ingediend tegen de organisatie die sinds 2003 belast is met het tuchtrecht in de sport.

Ex-turnsters en een moeder van een minderjarige sporter die in nog lopende (beroeps)zaken zijn verwikkeld, reppen over procedurefouten, een gebrek aan transparantie, onheuse bejegening, vooringenomenheid, schending van privacyregels en onwaarheden, slordigheden plus hiaten in gespreksverslagen.

Een van de klaagsters schrijft bijvoorbeeld dat in de rapportage de verkeerde naam van een trainer wordt genoemd. ,,Ik vraag mij af: hoe kan deze fout gemaakt worden? In een onderzoek waar juist feiten cruciaal zijn.’’

In een andere klacht staat: ,,De werkwijze/handelwijze van de onderzoekers was niet gericht op het uitvragen van incidenten. Hierdoor is volledig voorbijgegaan aan de essentie van de zaak.’’

En: ,,Het is noodzakelijk dat de juiste informatie op papier komt. Dit is in mijn ogen niet gebeurd. Hoe kan ik vertrouwen hebben in dit instituut en in de vervolgstappen?’’

In een derde brief valt te lezen: ,,Ik heb het rapport pas ontvangen toen er sprake was van een tuchtrechtprocedure. Het verslag bevat veel fouten, is onvolledig en is slordig samengesteld.’’

Diezelfde klaagster hekelt bovendien de wijze waarop met haar destijds negenjarige dochter is gesproken. Volgens haar werden ’indringende, expliciete en veelal suggestieve vragen gesteld’. Dat heeft, aldus de moeder, ’tot extra angst’ geleid.

Lees hier alle verhalen over dossier turnmisbruik.

Bij het ISR, dat niet inhoudelijk wil reageren, zijn momenteel zeventig sportorganisaties aangesloten, waaronder 66 door sportkoepel NOC NSF erkende bonden. De meldingen die er binnenkomen en worden onderzocht, houden doorgaans verband met (seksuele) intimidatie, doping en matchfixing.

Vorige week ontstond reeds commotie over het ISR, nadat een ’ordemaatregel’ tegen turncoach Vincent Wevers onverwacht werd versoepeld. De bondstrainer mag weer contact opnemen met (oud-)leden van de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU), hoewel er tegen hem een onderzoek vanwege grensoverschrijdend gedrag loopt.

Het ISR, dat slechts twee betaalde krachten heeft en verder terugvalt op onbezoldigde onderzoekers en aanklagers, wordt momenteel overstelpt met nieuwe zaken. Zo bracht de turnbond recent nog 63 meldingen in.

Dit als gevolg van de vele getuigenissen over fysieke en geestelijke mishandeling, die loskwamen nadat in deze krant voormalig bondscoach Gerrit Beltman toegaf decennialang over de schreef te zijn gegaan en tien (oud-)turnsters hun slachtofferverhalen vertelden.

Meer nieuws uit Sport