Gooi en Eemlander - Geschiedenis De Gooi- en Eemlander
 

Geschiedenis De Gooi- en Eemlander

De Gooi- en Eemlander is in 1871 opgericht door Johan Geradts, die in Hilversum op een zolder in de Langestraat een kleine handpers had staan. Op 11 november dat jaar verscheen het eerste nummer van wat hij het ´Gooisch Nieuwsblad´ noemde en werd één keer per week uitgebracht.

Al gauw werd dit nieuwsblad ook in Bussum/Naarden, Laren/Blaricum, Eemnes en Baarn/Soest verspreid en werd de naam in ´De Gooi- en Eemlander´ veranderd.

Het vroegere kantoor van De Gooi- en Eemlander aan de Groest in Hilversum In december 1900 brandde de inmiddels in de Kerkstraat gevestigde drukkerij geheel uit en Geradts riep toen de hulp in van de gebroeders Klene, die in die tijd reeds een drukkerij aan de Hoge Laarderweg hadden.

Omdat Geradts al op leeftijd was, deed hij enkele maanden daarna de zaak en de krant over aan de gebroeders Klene, die tot in de vierde generatie, en tot de overname van de Telegraaf Holding in 1996, eigenaar waren.

De krant zag er in die eerste begintijd wel anders uit dan we tegenwoordig gewend zijn. De verslaglegging was al even eenvoudig van stijl en uitvoering als het technisch-grafisch deel ervan. Redactioneel ging het slechts om het weergeven van feiten. Aan commentaar, opinie, achtergrond deed men tot in de twintiger jaren nauwelijks iets.

De stads- en dorpsbestuurders (notabelen) waren in die tijd nog autoriteit en er werd nog geen kritiek op hun daden en uitlatingen uitgeoefend. De kranten werden toen nog recht-toe-recht-aan met de hand gezet, zonder illustraties, zonder koppen boven de berichten. Nadat in 1901 de krant twee keer per week uitgebracht werd, bereikt De Gooi- en Eemlander in 1923 de status van dagblad.

In die begintijd kostte een los exemplaar 2 cent en voor een kwartaal abonnement betaalde men 45 cent. Nu kost een losnummer 2,20 en een kwartaalabonnement 59,40.

In 1871 begon Johan Geradts met twee pagina´s en een handjevol lezers; een halve eeuw later rolden er al 8.500 kranten van de pers, in 1940 telde De Gooi- en Eemlander al bijna 19.000 abonnees en in 1994 bereikte de krant een oplage van 50.000.

In haar glorietijd bestaat De Gooi- en Eemlander uit een beheermaatschappij (Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V.) en 5 werkmaatschappijen: De Gooi- en Eemlander, Dagblad van Almere (sinds 1978), Goois Weekblad, Groene Weekblad en de Kabelkrant die in de loop der tijd vanwege reorganisaties, fusies en bezuinigingen op De Gooi- en Eemlander na, allemaal zijn verdwenen.

De Gooi- en Eemlander is sinds 1996 onderdeel van de Telegraaf Holding en vormt sinds dat jaar samen met de regionale titels Haarlems Dagblad en Leidsch Dagblad de Hollandse Dagblad Combinatie (HDC); in 2001 werd ook het Noord Hollands Dagblad aan deze regionale dagbladen combinatie toegevoegd.

De Gooi- en Eemlander telt anno 2005 52 medewerkers, voornamelijk redacteuren. De meeste ondersteunende diensten (technisch/grafisch, administratief, financieel, commercieel), worden centraal binnen de HDC uitgevoerd. De distributie en bezorging van de krant worden uitbesteed aan een speciaal daarvoor, binnen de Telegraaf Holding, opgericht bedrijf, DistriQ.

Het abonneebestand schommelt rond de 30.000.

1871: In november het 1e nummer ´Het Goois Nieuwsblad´, verschijning 1x per week

1901: ´De Gooi´ zoals hij in de volksmond genoemd wordt, verschijnt 2x per week.

1922: De krant krijgt de dagbladstatus.

1980: hoogste oplage ooit, bijna 60.000


Stelling

Scheiding van geloof en onderwijs

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam-Zuid hielden vrijdag een actie om meer blanke gezichtjes in hun klassen te krijgen. Hun leerlingen liepen rond in witte shirts met de tekst ’Is dit wit genoeg voor u?’ De campagne riep heftige discussies op. Zo’n actie zou niet nodig zijn als je een knip maakt tussen onderwijs en geloof. Het wordt tijd dat scholen uitsluitend voorzien in onderwijs. Geen christelijke of islamitische scholen meer. Wanneer in ons land uitsluitend openbare scholen zijn te vinden, ontstaat er vanzelf een betere verdeling.

Stelling
Het antwoord van...
Oogcentrum Noordholland
Danny Gans
Oogarts
18-05-2015 00:00 Vraag & antwoord

Plotseling verminderd zicht kan vele oorzaken hebben. Een specifieke vorm is de zogeheten Amaurosis fugax. Een van de oorzaken van deze aandoening is de aanwezigheid van kleine propjes van bloedplaatjes, cholesterol of kalk in de vaatjes van het netvlies. Dit kan - zonder behandeling - zelfs tot een herseninfarct leiden. Het advies van oogarts Danny Gans luidt dan ook: ga spoedig naar de huisarts bij plotseling en tijdelijke vermindering van het gezichtsvermogen. Hij beantwoordt drie vragen van lezers over dit onderwerp.

Lees verder!