Gooi en Eemlander - Ombudsman
 

Ombudsman

 

 

Vraag en antwoord

Heeft u hulp nodig bij klein of groot onrecht, stuit u op onwil of onverschilligheid? Meld het aan de Ombudsredactie van de krant en die probeert u te helpen. De redactie bestaat uit Ed Brouwer en Durk Geertsma.

 

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen m.b.t. de ombudsredactie:

 

Kan ik ook klagen?

· In principe staat het iedereen vrij een zaak aan de Ombudsredactie voor te leggen.

· De hulpvrager moet direct betrokken zijn. De aanvraag kan niet door derden worden gedaan. Tenzij de direct betrokkene hiertoe redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht.

· In geval van wachtlijsten hebben abonnees van deze krant.

 

Wanneer kan ik klagen?

· Als u groot of klein onrecht ervaart en klemloopt in bureaucratie, onwil of onverschilligheid. Hieruit volgt dat u eerst zelf het nodige moet hebben gedaan ter behartiging van uw belang.

· Indien voor een klacht naar het oordeel van de Ombudsredactie andere kanalen meer aangewezen zijn (zoals geschillencommissies, bezwarencommissies etc) wordt u doorverwezen.

 

Wat gebeurt met mijn klacht?

· De Ombudsredactie zal een binnengekomen kwestie eerst kritisch doorlezen. Vervolgens zal hij de zaak analyseren. Indien nodig kan de redactie hierbij de deskundigheid raadplegen van diverse samenwerkingspartijen, zoals advocatenkantoren, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Ombudsman van Omroep Max. (heeft niets met het dagblad te maken.)

De Ombudsredactie zal en moet ook de tegenpartij gelegenheid bieden voor een reactie. Pas daarna bepaalt hij hoe de zaak het best kan worden opgelost.

Hoe lang moet ik wachten op antwoord?

· Dat is helaas nooit aan te geven, omdat het bovenbeschreven proces te veel stappen omvat waarbij de Ombudsredactie het tempo niet kan bepalen. Al was het alleen maar omdat mensen soms dagenlang niet (telefonisch) kunnen worden bereikt. Bovendien staan gemiddeld zo'n dertig dossiers op de rol, zodat u zelden meteen aan de beurt bent. De afweging is aan de Ombudsredactie, die ook het spoedeisend karakter zal meewegen.

 

Wat kan ik van de Ombudsredactie verwachten?

· De hulp kan bestaan uit een advies, een oordeel of een bemiddeling (ook mediation) en is kosteloos.

· Indien de Ombudsredactie uw dossier in behandeling neemt, volgt altijd publicatie waarin uw naam en woonplaats voluit worden vermeld.

· U heeft geen garantie dat een zaak wordt opgelost. De Ombudsredactie heeft geen prestatieverplichting.

· De Ombudsredactie is niet verplicht tot het geven van inzage in artikelen vooraf.

· De Ombudsredactie neemt contact op met hulpvrager als daar behoefte aan is. Het initiatief om tussentijds te vragen naar stand van zaken ligt dus bij u.

 

Kan ik ook anoniem een zaak voordragen?

· Alleen bij zeer hoge uitzondering. Wij stellen ons op het standpunt dat informatie in een regionale krant zo betrouwbaar en herkenbaar mogelijk moet zijn. Betrouwbaarheid begint bij controleerbaarheid en dat rechtvaardigt vermelding van naam een woonplaats. Slechts indien grote privacy-belangen op het spel staan kan in overleg met de ombudsredactie worden besloten tot anonimiteit.

 

Wat als de uitkomst mij tegenvalt?

· Dan wordt er toch gepubliceerd. De zaak blijft immers relevant voor andere lezers.

 

Hoe dien ik een hulpvraag in?

· Altijd schriftelijk. Per post (Postbus 2 , 1800 AA Alkmaar) of per mail ombudsman@hollandmediacombinatie.nl. Uw vraag moet in elk geval een korte uitleg van de zaak bevatten plus een gericht verzoek aan de Ombudsredactie. Dat kan zijn een vraag om advies, mening of hulp. Voorts dient uw schrijven vergezeld te gaan van alle relevante correspondentie over de zaak. Stuur nooit originelen, maar kopieën.

 

Welke klachten neemt de Ombudsredactie niet in behandeling?

· De Ombudsredactie is niet bevoegd een klacht te behandelen wanneer deze betrekking heeft op de krant of een medewerker van de krant. Aangezien de ombudsredactie zelf deel uitmaakt van het krantenbedrijf, kan de voor het ombudswerk vereiste neutraliteit in het geding komen.

· De Ombudsredactie is niet bevoegd een zaak inhoudelijk te behandelen wanneer deze reeds elders in behandeling is (rechtbank, geschillencommissie, bezwarencommissie).

 

Waar kan ik verder terecht?

Nederland kent vele ombudsmannen. Op de website www.vindeenombudsman.nl is een groot aantal ombudsmannen verzameld.


Stelling

Bonus voor iedereen

CNV stelt hogere eisen aan ING bij de cao-onderhandelingen wegens de loonsverhoging van topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders. Zo wil de vakbond dat alle werknemers naast een hoger salaris ook een winstuitkering krijgen. In maart bleek uit het jaarverslag van de bank dat het vaste salaris van Hamers wordt verhoogd van 1,27 miljoen euro vorig jaar naar 1,63 miljoen euro in 2015. Ook andere bestuurders gaan flink meer verdienen. De bond heeft groot gelijk. Geen gezeik, iedereen rijk of allemaal een beetje.

Stelling
Het antwoord van...
DC Klinieken
HJ Kooijman
Orthopedisch chirurg
20-04-2015 00:00 Vraag & antwoord

Er is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee mensen sneller klaar zijn met revalideren na een kruisbandoperatie. In het algemeen duurt volledige revalidatie van een voorste kruisbandoperatie negen maanden, maar bij het in Zwitserland ontwikkelde Ligamys-systeem is vijf maanden vaak haalbaar. Deze methode wordt bij DC Klinieken uitgevoerd. Orthopedisch chirurg HJ Kooijman vertelt onder meer hierover in zijn antwoorden op lezersvragen over kruisbandproblemen.

Lees verder!