Gooi en Eemlander - Ombudsman
 

Ombudsman

 

 

Vraag en antwoord

Heeft u hulp nodig bij klein of groot onrecht, stuit u op onwil of onverschilligheid? Meld het aan de Ombudsredactie van de krant en die probeert u te helpen. De redactie bestaat uit Ed Brouwer en Durk Geertsma.

 

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen m.b.t. de ombudsredactie:

 

Kan ik ook klagen?

· In principe staat het iedereen vrij een zaak aan de Ombudsredactie voor te leggen.

· De hulpvrager moet direct betrokken zijn. De aanvraag kan niet door derden worden gedaan. Tenzij de direct betrokkene hiertoe redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht.

· In geval van wachtlijsten hebben abonnees van deze krant.

 

Wanneer kan ik klagen?

· Als u groot of klein onrecht ervaart en klemloopt in bureaucratie, onwil of onverschilligheid. Hieruit volgt dat u eerst zelf het nodige moet hebben gedaan ter behartiging van uw belang.

· Indien voor een klacht naar het oordeel van de Ombudsredactie andere kanalen meer aangewezen zijn (zoals geschillencommissies, bezwarencommissies etc) wordt u doorverwezen.

 

Wat gebeurt met mijn klacht?

· De Ombudsredactie zal een binnengekomen kwestie eerst kritisch doorlezen. Vervolgens zal hij de zaak analyseren. Indien nodig kan de redactie hierbij de deskundigheid raadplegen van diverse samenwerkingspartijen, zoals advocatenkantoren, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Ombudsman van Omroep Max. (heeft niets met het dagblad te maken.)

De Ombudsredactie zal en moet ook de tegenpartij gelegenheid bieden voor een reactie. Pas daarna bepaalt hij hoe de zaak het best kan worden opgelost.

Hoe lang moet ik wachten op antwoord?

· Dat is helaas nooit aan te geven, omdat het bovenbeschreven proces te veel stappen omvat waarbij de Ombudsredactie het tempo niet kan bepalen. Al was het alleen maar omdat mensen soms dagenlang niet (telefonisch) kunnen worden bereikt. Bovendien staan gemiddeld zo'n dertig dossiers op de rol, zodat u zelden meteen aan de beurt bent. De afweging is aan de Ombudsredactie, die ook het spoedeisend karakter zal meewegen.

 

Wat kan ik van de Ombudsredactie verwachten?

· De hulp kan bestaan uit een advies, een oordeel of een bemiddeling (ook mediation) en is kosteloos.

· Indien de Ombudsredactie uw dossier in behandeling neemt, volgt altijd publicatie waarin uw naam en woonplaats voluit worden vermeld.

· U heeft geen garantie dat een zaak wordt opgelost. De Ombudsredactie heeft geen prestatieverplichting.

· De Ombudsredactie is niet verplicht tot het geven van inzage in artikelen vooraf.

· De Ombudsredactie neemt contact op met hulpvrager als daar behoefte aan is. Het initiatief om tussentijds te vragen naar stand van zaken ligt dus bij u.

 

Kan ik ook anoniem een zaak voordragen?

· Alleen bij zeer hoge uitzondering. Wij stellen ons op het standpunt dat informatie in een regionale krant zo betrouwbaar en herkenbaar mogelijk moet zijn. Betrouwbaarheid begint bij controleerbaarheid en dat rechtvaardigt vermelding van naam een woonplaats. Slechts indien grote privacy-belangen op het spel staan kan in overleg met de ombudsredactie worden besloten tot anonimiteit.

 

Wat als de uitkomst mij tegenvalt?

· Dan wordt er toch gepubliceerd. De zaak blijft immers relevant voor andere lezers.

 

Hoe dien ik een hulpvraag in?

· Altijd schriftelijk. Per post (Postbus 2 , 1800 AA Alkmaar) of per mail ombudsman@hollandmediacombinatie.nl. Uw vraag moet in elk geval een korte uitleg van de zaak bevatten plus een gericht verzoek aan de Ombudsredactie. Dat kan zijn een vraag om advies, mening of hulp. Voorts dient uw schrijven vergezeld te gaan van alle relevante correspondentie over de zaak. Stuur nooit originelen, maar kopieën.

 

Welke klachten neemt de Ombudsredactie niet in behandeling?

· De Ombudsredactie is niet bevoegd een klacht te behandelen wanneer deze betrekking heeft op de krant of een medewerker van de krant. Aangezien de ombudsredactie zelf deel uitmaakt van het krantenbedrijf, kan de voor het ombudswerk vereiste neutraliteit in het geding komen.

· De Ombudsredactie is niet bevoegd een zaak inhoudelijk te behandelen wanneer deze reeds elders in behandeling is (rechtbank, geschillencommissie, bezwarencommissie).

 

Waar kan ik verder terecht?

Nederland kent vele ombudsmannen. Op de website www.vindeenombudsman.nl is een groot aantal ombudsmannen verzameld.


Stelling

Fietspad wielrenproof maken

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) komt met een campagne om het begrip tussen wielrenners en overige weggebruikers te verbeteren. Wielrenners ergeren zich aan ’slome fietsers’ die niet aan de kant gaan en zij ergeren zich op hun beurt weer aan groepen wielrenners die veel ruimte opeisen. Hoe sympathiek ook, een campagne gaat de veiligheid op het fietspad niet verbeteren. En aangezien we willen dat mensen aan sport doen, zullen de fietspaden wielrenproof gemaakt moeten worden. De fietspaden moeten veel breder worden.

Stelling
Het antwoord van...
Westfriesgasthuis
Durk Berks
Gynaecoloog
30-03-2015 14:55 Vraag & antwoord

Elke vrouw krijgt ermee te maken: menstruatie. Sommigen hebben maandelijks veel pijn, anderen hebben er maar weinig last van. Tot wanneer blijf je menstrueren? Gynaecoloog Durk Berks van het Westfriesgasthuis geeft antwoord op deze en twee andere vragen over dit onderwerp.

Lees verder!