Weg door Bloemendalerpolder komt niet sneller

GOOISE MEREN - Of de ontsluitingsweg van de Bloemendalerpolder naar de A1 op tijd klaar is naar de wens van Gooise Meren, is maar zeer de vraag. Toch adviseert wethouder Hendrik Boland de gemeenteraad van Gooise Meren af te zien van beroep tegen het bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder. Want ’een succesvol beroep levert alleen vernietiging van het bestemmingsplan op, niet de (snellere, red.) aanleg van de weg’.

Door Alexander Poort - 22-9-2016, 13:30 (Update 22-9-2016, 13:30)
Geen geruststellende toezegging, toch afzien van beroep

Het verschil van inzicht tussen Weesp en de private partijen aan de ene kant en Gooise Meren - voorheen de gemeente Muiden anderzijds - spitst zich vooral toe op het moment wanneer de ontsluitingsweg van de Bloemendalerpolder klaar moet zijn. De Muider gemeenteraad voorzag dat er in de spits files zouden gaan ontstaan op de Korte Muiderweg en dat het bouwverkeer schade en overlast zou veroorzaken aan de nieuwe wegen rond de Spieringbrug. Daarom wilde zij graag dat de ontsluitingsweg voor de wijk en naar Weesp door de Bloemendalerpolder klaar moest zijn als de nieuwe A1 klaar was. Volgens de Samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) hoeft de ontsluitingsweg pas klaar te zijn als er duizend woningen zijn gebouwd in de Bloemendalerpolder. De gemeenteraad van Muiden heeft toentertijd een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en dreigde het plan niet vast te stellen. Na de fusie is de gehele Bloemendalerpolder en de ontwikkeling echter een zaak van Weesp. Die gemeente heeft nu het bestemmingsplan met de omstreden passage aangenomen. Doordat in een eerdere fase de gemeente Muiden een zienswijze heeft ingediend, heeft rechtsopvolger Gooise Meren nu nog het recht hiertegen beroep aan te tekenen. Als nu begonnen wordt met de ontsluitingsweg zal deze er - volgens de planning van de private partijen - pas in 2020 liggen. Volgens het raadsvoorstel dat nu voorligt in Gooise Meren hebben deze partijen aangegeven er nu mee te beginnen, gezien de goede woningbouwmarkt. ’Het heeft daarom geen nut een beroep in te dienen, daar er geen tijdswinst meer te behalen is voor de aanleg van de weg’, zo meent het college. Dit terwijl de gemeente ’toezeggingen en planningen van private partijen tot nu toe niet geruststellend genoeg acht’, zoals het raadsvoorstel besluit.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding
Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving
Stelling

Kiesdrempel is hard nodig

Forum voor Democratie, de beweging die zicht inzette voor de komst van het Oekraïne-referendum, doet volgend jaar mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De club van Thierry Baudet neemt het dan onder meer op tegen nieuwkomers VNL, Denk en de OndernemersPartij. Het risico bestaat dat Nederland straks alleen nog splinterpartijen telt en dat je voor een kabinetsformatie minimaal vijf partijen nodig hebt. Om Nederland niet onbestuurbaar te maken moet er net als in Duitsland een kiesdrempel worden ingevoerd, waarbij je pas met 5 procent van de stemmen in de Kamer komt.

Stelling

Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: nachtrust in vakantietijd
Lees verder