Licht op groen voor ecoduct Hilversum

De financiering voor de natuurbrug over de Utrechtseweg (N417) is rond. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen budget beschikbaar. Als de aanbesteding goed verloopt start de aanleg in maart 2013.